Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội

Mã trường Tên trường
QH Đại học Quốc gia Hà Nội
QHL Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội
QHQ Khoa Quốc tế – ĐHQG Hà Nội
QHI Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội
QHS Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội
QHT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội
QHX Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG Hà Nội
QHE Trường Đại học Kinh tế – ĐHQG Hà Nội
QHF Trường Đại học Ngoại ngữ – ĐHQG Hà Nội
QHJ Trường Đại học Việt Nhật – ĐHQG Hà Nội
QHY Trường Đại học Y Dược – ĐHQG Hà Nội
NVH Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam
TGC Học viện Báo chí Tuyên truyền
HCP Học viện Chính sách và Phát triển
BVH Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
HCH Học viện Hành chính Quốc gia
KMA Học viện Kỹ thuật Mật mã
NHH Học viện Ngân hàng
HQT Học viện Ngoại giao
HVN Học viện Nông nghiệp Việt Nam
HPN Học viện Phụ nữ Việt Nam
HVQ Học viện Quản lý Giáo dục
HTC Học viện Tài chính
HTN Học viện Thanh Thiếu niên Việt Nam
HTA Học viện Tòa án
HYD Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam
BKA Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
LDA Trường Đại học Công đoàn
GTA Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
DCQ Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu nghị (*)
CCM Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội
DCN Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
VHD Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung
DKH Trường Đại học Dược Hà Nội
DDN Trường Đại học Đại Nam (*)
DDL Trường Đại học Điện lực
DDD Trường Đại học Đông Đô (*)
FPT Trường Đại học FPT (*)
GHA Trường Đại học Giao thông vận tải
NHF Trường Đại học Hà Nội
HBU Trường Đại học Hòa Bình (*)
KCN Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
DQK Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (*)
DKK Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp
KHA Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
DKS Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội
KTA Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
DLX Trường Đại học Lao động Xã hội
LNH Trường Đại học Lâm nghiệp
LPH Trường Đại học Luật Hà Nội
MDA Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội
MHN Trường Đại học Mở Hà Nội
MTC Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp
MCA Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (*)
MTH Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam
NTH Trường Đại học Ngoại thương
NTU Trường Đại học Nguyễn Trãi (*)
DNV Trường Đại học Nội vụ Hà Nội
PKA Trường Đại học Phenikaa (*)
DPD Trường Đại học Phương Đông (*)
SKD Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh
SPH Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
GNT Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương Hà Nội
TDH Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà nội
FBU Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội (*)
DMT Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
DTL Trường Đại học Thăng Long (*)
TDD Trường Đại học Thành Đô (*)
HNM Trường Đại học Thủ đô Hà Nội
TLA Trường Đại học Thủy lợi
TMA Trường Đại học Thương mại
VHH Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
XDA Trường Đại học Xây dựng Hà Nội
YHB Trường Đại học Y Hà Nội
YTC Trường Đại học Y tế Công cộng

Ghi chú: Các trường Đại học có đánh dấu (*) là các trường ngoài công lập