Điểm chuẩn Học Viện Tài Chính 2021

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh của trường Học viện Tài chính năm 2021 là 4000 sinh viên. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn) của trường năm 2021 từ 20 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Tài chính 2021 đã công bố ngày 16/9, theo đó, ngành Hải quan & Logistics có điểm chuẩn cao nhất 36.22 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn phía dưới.

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340201C06 Hải quan & Logistics A01; D01; D07 36.2 Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 – 2
2 7340201C09 Phân tích tài chính A01; D01; D07 35.63 Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 – 22
3 7340201C11 Tài chính doanh nghiệp A01; D01; D07 35.7 Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 – 13
4 7340302C21 Kế toán doanh nghiệp A01; D01; D07 35.13 Điểm môn Toán >= 7.6; NV1 – 5
5 7340302C22 Kiểm toán A01; D01; D07 35.73 Điểm môn Toán >= 8; NV1 – 5
6 7220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D07 35.77 Điểm môn Toán >= 7.8; NV1 – 6
7 7310101 Kinh tế A01; D01; D07 26.35 Điểm môn Toán >= 8.4; NV1 – 2
8 7340101 Quản trị kinh doanh A00; A01; D01; D07 26.7 Điểm môn Toán >= 9.2; NV1 – 7
9 7340201 Tài chính – Ngân hàng A00; A01; D07 26.1
10 7340201D Tài chính – Ngân hàng D01 26.45 Điểm môn Toán >= 8; NV1 – 2
11 7340301 Kế toán A00; A01; 007 26.55 Điểm môn Toán >= 8.8; NV1 – 5
12 7340301D Kế toán D01 26.95 Điểm môn Toán >= 7.8; NV1
13 7340405 Hệ thống thông tin quản lý A00; A01; D01; D07 26.1

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *