Các trường Học viện, Đại học thuộc Quân đội và Công an

TT Mã trường Tên trường Quân đội 1 KQH    Học viện Kỹ thuật Quân sự 2 YQH    Học viện Quân Y 3 NQH    Học viện Khoa học Quân sự 4 BPH    Học viện Biên phòng 5 HEH    Học viện Hậu cần 6 PKH    Học viện Phòng không – Không quân 7 HQH    Học viện Hải […]

Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. HCM

Mã trường Tên trường   ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM QSB   Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM QST   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM QSX   Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM QSQ   Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM QSC […]

Các trường Đại học & Học viện khu vực TP. Hà Nội

Mã trường Tên trường QH Đại học Quốc gia Hà Nội QHL Khoa Luật – ĐHQG Hà Nội QHQ Khoa Quốc tế – ĐHQG Hà Nội QHI Trường Đại học Công nghệ – ĐHQG Hà Nội QHS Trường ĐH Giáo dục – ĐHQG Hà Nội QHT Trường ĐH Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Hà Nội […]