Tag Archives: Đại học Huế

Đại học Huế tuyển sinh theo 5 phương thức với 14.500 sinh viên

Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế sẽ tuyển sinh theo 5 phương thức với dự kiến 14.500 chỉ tiêu vào 136 ngành đào tạo. Đại học Huế vừa công bố phương án tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy năm 2022 với 5 phương thức, cụ thể: Phương thức 1: Xét tuyển […]