Tag Archives: Đại học Ngoại thương

Đại học Ngoại thương công bố phương án tuyển sinh 2022

Năm nay, Đại học Ngoại thương mở thêm ba chương trình mới, liên quan đến chuyển đổi số, đồng thời giữ ổn định 6 phương thức tuyển sinh như năm 2021. Ngày 27/12, Đại học Ngoại thương công bố kế hoạch tuyển sinh năm 2022. Tổng chỉ tiêu cho ba cơ sở Hà Nội, TP […]