Tag Archives: Đại học Thuỷ lợi

Đại học Thủy lợi mở 6 ngành mới, thêm phương thức tuyển sinh

Năm 2022, Đại học Thủy lợi tuyển sinh tại 37 ngành và nhóm ngành, trong đó có 6 ngành mới, đồng thời bổ sung một phương thức tuyển sinh. Tối 11/1, trường Thủy lợi công bố thông tin tuyển sinh đại học 2022. Những ngành mới bắt đầu tuyển sinh từ năm nay gồm An […]