Học bạ ‘đẹp như mơ’, vì sao các trường vẫn dùng để xét tuyển?

Nhiều giáo viên, học sinh thừa nhận điểm học bạ nhiều môn cao hơn năng lực. Tuy nhiên, nhiều đại học vẫn coi đây là cơ sở “đáng tin cậy” để xét tuyển đại học.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện có 20 phương thức tuyển sinh cùng tồn tại, tuy nhiên hai phương thức chính giúp các trường tuyển nhiều chỉ tiêu nhất là xét kết quả thi tốt nghiệp THPT và xét học bạ THPT. Có khoảng 250 trường đại học, cao đẳng dùng điểm học bạ để xét tuyển, trong đó nhiều trường tuyển đến 50% bằng phương thức này.

Theo kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm trung bình học bạ các môn tương ứng năm 2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, nhiều môn có chênh lệch giữa điểm thi và học bạ lớn. Như Lịch sử chênh gần 2,7 điểm (điểm thi trung bình cả nước là 4,971 nhưng học bạ lên tới 7,659), Sinh học chênh 2,07, Tiếng Anh 1,247.