Tag Archives: Đánh giá năng lực

Thi đánh giá năng lực: Có thể trở thành ‘SAT của Việt Nam’?

Trong khi chỉ tiêu xét tuyển đầu vào bằng kết quả thi tốt nghiệp giảm mạnh, các kỳ thi đánh giá năng lực, tư duy nổi lên như một giải pháp được nhiều trường đại học sử dụng. Nguyên nhân khiến kết quả thi tốt nghiệp ngày càng ít được coi trọng trong xét tuyển […]